K rozjímání

Křížová cesta v době války na Ukrajině

03.04.2022 17:42
Kříž je znakem spásy. Kříž je naší silou a chloubou. Ke kříži se utíkáme, protože věříme, že je naším vysvobozením. Kde jsi v tom všem, Pane, ty? Kde jsi v tom, co prožíváme? Pane, ty kráčíš s námi a před námi. Dávno jsi tu cestu prošel.   1. Zastavení: Pán Ježíš je odsouzen k smrti   K....

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska neposkvrněnému srdci Panny Marie

31.03.2022 21:15
Maria, Matko Boží a Matko naše, obracíme se k tobě v této hodině soužení. Jsi naše Matka, miluješ nás a znáš nás: nic, co je nám drahé, před tebou není skryto. Matko milosrdenství, mnohokrát jsme zakusili tvou prozřetelnou laskavost, tvou přítomnost, která nám přináší pokoj, protože nás vždy vedeš...

Zamyšlení k Velikonocím

09.03.2022 18:59
22.03.09 Velikonoce 2022.docx (12083)

Křížová cesta v postní době 2022

07.03.2022 12:38
Křížová cesta 4. 3. 2022.pdf (256,6 kB)