Poselství papeže

Poselství Otce Františka k postní době

22.02.2022 11:52
22.02.22 Poselství k postní době.docx (23392)

Poselství Otce Františka k světovému dni nemocných

14.02.2022 19:28
220111_Poselstvi_ke_svetovemu_dni_nemocnych_CZ_KOR.pdf (234703)

Apoštolský list papeže Františka k příležitosti 1600 výročí úmrtí sv. Jeronýma

01.01.2021 18:35
apostolsky-list-papeze-frantiska-laska-k-pismu-svatemu.pdf (906409)

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

02.03.2020 00:49
poselstvi-svateho-otce-k-postni-dobe-2020-cz-fin.pdf (686549)

Poselství Svatého otce Františka k 53. světovému dni míru

20.12.2019 19:53
Poselství Svatého otce Františka k 53. světovému dni míru   1. ledna 2020   Mír jako cesta naděje: dialog, smíření a ekologická konverze     Mír jako cesta naděje před překážkami a zkouškami Mír je vzácným dobrem a předmětem naší naděje, o který usiluje celé lidstvo....

Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019

01.11.2019 20:11
Poselství Svatého otce Františka  k 93. světovému dni misií 2019 20. října 2019    Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě    Milé sestry, milí bratři,  požádal jsem celou církev, aby se v měsíci říjnu 2019, kdy si připomeneme sté výročí...

Poselství papeže Františka ke dni modliteb za péči o stvoření

07.09.2016 22:25
K našemu společnému domovu buďme milosrdní               Ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit slaví dnes katolická církev výroční „Světový den modliteb za péči...

Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016

08.01.2016 12:01
Jak bylo slíbeno při Novoroční mši svaté, vkládám sem poselství papeže Františka, aby si to mohl každý přečíst v klidu domova. Poselství ke světovému dni míru