Poselství papeže

Poselství papeže Františka ke dni modliteb za péči o stvoření

07.09.2016 22:25
K našemu společnému domovu buďme milosrdní               Ve společenství s pravoslavnými bratřími a sestrami a za účasti dalších křesťanských církví a komunit slaví dnes katolická církev výroční „Světový den modliteb za péči...

Poselství papeže Františka ke 49. Světovému dni míru 1. ledna 2016

08.01.2016 12:01
Jak bylo slíbeno při Novoroční mši svaté, vkládám sem poselství papeže Františka, aby si to mohl každý přečíst v klidu domova. Poselství ke světovému dni míru