Pravidelné bohoslužby a pobožnosti

 

Místo

Název kostela / kaple

Den a čas bohoslužeb

Bystřice

sv. Šimona a Judy

ne                 08:30

st, pá            19:00

Tožice

sv. Martina

ne                 11:30   

Nesvačily

Nalezení sv. Kříže       

so                   19:00

mše sv. s nedělní platností

Popovice

sv. Jakuba Staršího

1. a 3. ne      10:00

Chotýšany

sv. Havla

2. a 4. ne      10:00

Postupice

sv. Martina

so                 17:00

mše sv. s nedělní platností

 

Pravidelný výstav Nejsvětější Svátosti

Každý první pátek v měsíci se po večerní mši svaté koná výstav Nejsvětější Svátosti oltářní v kostele.

Adorace Nejsvětější svátosti trvá do 21. hodiny. Kvůli nerušenému průběhu adorací prosíme o příchod a odchod vždy v celou hodinu anebo v půl.

 

Přenosy bohoslužeb

Mše svatá z farnosti Benešov