První svaté přijímání a průvod Božího Těla

31.05.2019 08:53

Milí farníci, několik dětí naší farnosti letos poprvé přistoupí ke svátosti sv. přijímání. K této svátosti přistoupí u příležitosti oslav Božího Těla v neděli 23.6.2019 v 8:30 hod. v Bystřici. 

Jste všichni srdečně zváni k motlitbě a účasti na jejich životní události spojené s přijetím Eucharistie. 

Rodiče a prarodiče prosíme, aby přivedli své děti a vnoučata v hojném počtu k účasti na průvodu k oltářům k uctění Božího Těla. Prosíme o přípravu košíčků s květy pro družičky a vybavení chlapců zvonky. 

Celé procesí bude doprovázeno místní dechovou hudbou a zpěvem; proto prosíme, vezměte z kostela s sebou zpěvníky, které po skončení průvodu zase do kostela vrátíte.

Celé procesí povede ke čtyřem oltářům, připravených našimi farníky. U jednotlivých oltářů bude čteno evangelium a budou předneseny přímluvy.  Každé zastavení končí požehnáním, které se přijímá vkleče. U třetího zastavení bude uděleno požehnání do čtyř světových stran "urbi et orbi" (požehnání městu a světu).

Na závěr bude v kostele zpíváno slavné "Te Deum"  (Tebe, Bože, chválíme...).

Doufáme na přízeň počasí a ve Vaši hojnou účast.