Poutní mše svatá Bystřice

21.10.2014 12:06

Tuto neděli 26.10.2014 bude v Bystřici mše svatá od 10.00, poté pohoštění na faře.

Na Tožici se tento den mše svatá ruší a v Chotýšanech bude jen bohoslužba slova (10.00)