KŘÍŽOVÁ CESTA 18.3.2016

13.03.2016 21:03

Dne 18.3.2016 Vás zveme na Křížovou cestu, která se koná od 17 h v kostele, po ní následuje mše svatá.

Rádi Vás uvidíme, přijďte poznat nové i známé tváře a zároveň připravit sami sebe (svou duši) na Svatý týden, který začíná Květnou nedělí 20.3.2016!