Pastorační návštěva otce biskupa

30.06.2013 14:30

Dle sdělení otce biskupa Herbsta bude, z pastoračních důvodů, svátost biřmování a jáhenská kandidatura udělena v jeden den. A to 4. října 2013 v kostele sv. Šimona a judy v Bystřici. Mši svatou bude celebrovat od 17.00 otec biskup.

Toto datum je platné, definitivní a nebude měněno. Děkujeme za pochopení.