1. svaté příjímání

03.06.2012 18:04

10.6. od 11.00 bude v kostele sv. Šimona a Judy udíleno 1. svaté přijímání čtyřem dětem z naší farnosti. Po mši svaté bude slavnostní průvod ku slavnosti Těla a Krve Páně. Na konci bude požehnání Nejsvětější Svátostí.