KVĚTNÁ NEDĚLE 20.3.2016 PŘIPOMÍNKA SLAVNÉHO VJEZDU JEŽÍŠE KRISTA DO JERUZALÉMA

13.03.2016 21:08

Zveme Vás na mši svatou, kde si připomeneme slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma.

V neděli 20.3.2016 v Bystřici v kostele Sv. Šimona a Judy!

Tato neděle je nazývána nedělí Květnou, nebo též Pašijovou. Jde o označení pro šestou a zároveň poslední postní neděli.

Připomínáme si slavný vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma. Při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista takzvané Pašije (Passio-utrpení).

Název je odvozen od květů, kterými se zdobí kostely. Lidé přinášejí na Květnou neděli do kostelů tzv. kočičky (vrbu jívu) a jiné větvičky s částečně rozvitými pupeny, které se nechají posvětit. Mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma. Lidé mohou také přinést kočičky z minulého roku. Ty se pak spálí a použijí na popel pro Popeleční středu, kdy se dává znamení kříže na čelo, s kterým si máme více uvědomit, že jsme jen prach a v prach se obrátíme. Máme konat jen to, co by konal sám Pán Ježíš.

 

Květnou nedělí začíná Svatý týden, neboli Pašijový týden. Poslední týden Ježíšova pozemského bytí, jeho ukřižování a vzkříšení.